Zweden Emigratie

Emigreren naar ZwedenLeven in ZwedenWonen in ZwedenWerken in ZwedenReizen naar en verblijf in ZwedenProjecten in ZwedenLinks over ZwedenNog meer informatie over Zweden
 

 
Links (klik op de vlag)

ZwedenAdvies, emigreren, wonen en werken in Zweden

 

Försäkringskassa
. Försäkringskassa Engels

 

Emigreren naar Zweden

De Jong Verhuizingen

Van Rooijen Verhuizingen

Oostland Verhuizingen

 

 
Kindgerelateerde uitkeringen  
Havandeskapspenning
Wanneer je door je zwangerschap niet meer in staat bent om je werkzaamheden op je werk uit te voeren is de werkgever verplicht om je lichter werk aan te bieden. Als dit niet mogelijk is en je arbeidscapaciteit met tenminste een kwart is afgenomen bestaat er de mogelijkheid om havandeskapspenning te ontvangen. Van de 60e dag tot en met de 11e dag voor de bevalling kom je in aanmerking voor deze bijdrage op de dagen dat je normaal zou werken. Hierna dien je normale ouderschapsverlofdagen op te nemen.

Föräldrapenning tijdens de zwangerschap
Voor elk kind hebben iedere ouder recht op 240 dagen ouderschapsverlof, welke op 60 dagen na overdraagbaar zijn op de partner. In totaal hebben beide ouders dus recht op 480 dagen. De moeder kan deze opnemen vanaf de 60e dag voor de bevalling. Ouderschapsverlofdagen kan je opnemen als een kwart, half, driekwart of een heel dagdeel. Je zou dus bijvoorbeeld voor je bevalling 3 dagen per week kunnen gaan werken en twee dagen ouderschapsverlof op kunnen nemen. Of alleen nog de ochtenden blijven werken. Deze regeling is vooral bestemd voor aanstaande moeders die last hebben van moeheid, gezwollen benen of lichte rugpijn.

Sjukpenning tijdens de zwangerschap
Uiteraard is het ook mogelijk dat je ziek wordt tijdens je zwangerschap. Door een arts en de Försäkringskassan wordt dan beoordeeld of je in aanmerking kan komen voor sjukpenning. De eerste 14 dagen ontvang je dan ziekteloon van de werkgever (meestal ongeveer 80%). Daarna krijg je van de Försäkringskassan sjukpenning .

Ouderschapsverlof na de geboorte
In Zweden heb je het recht om tot anderhalf jaar na de geboorte thuis bij je kind te blijven, zonder dat je je baan verliest. Je kunt ook ouderschapsverlofdagen opnemen, waardoor je 80% van je loon uitbetaald krijgt. Dit is belastingplichtig en pensioengerechtigd. Je kunt ouderschapsverlof opnemen in kwart, half, driekwart of hele dagdelen tot het kind acht jaar wordt of het eerste jaar grundskola afgesloten heeft. Na je emigratie kun je dit aanmelden bij de Försäkringskassan waarbij je aan moet kunnen tonen dat je in Nederland geen gebruik hebt gemaakt van een ouderschapsverlofregeling. Vaak is een bewijs van je werkgever hiervoor voldoende. Zeuren bij de SVB wil af en toe ook helpen als je zelfstandige bent geweest en aan moet kunnen tonen dat er in Nederland geen staatsregeling bestaat. Hier is inmiddels jurisprudentie over, dus de Försäkringskassan moet hiervan op de hoogte zijn.

Ziekte van je kind
Bij ziekte van je kind kun je vrij nemen van je werk om de zorg voor het kind op je te nemen. Deze Tillfällig föräldrapenning kun je opnemen tot je kind 12 jaar is. Ook kun je deze dagen opnemen als de daghemmamma ziek is of je met je kind naar een doktersbezoek moet. Je kan deze opnemen als heel, driekwart, half, kwart of achtste dagdeel. Na zeven dagen heb je hiervoor een doktersverklaring nodig. Bij zwaar zieke kinderen onder de 18 jaar is het mogelijk om een onbegrensd aantal dagen op te nemen.

Kinderbijslag
Kinderbijslag wordt uitbetaald aan elk kind in Zweden vanaf de eerste maand na de geboorte of vanaf de datum van emigratie. Belangrijk hierbij is dat je aan moet kunnen tonen bij de Försäkringskassan dat je kinderbijslag in Nederland stopgezet is. Kinderbijslag wordt automatisch uitbetaald aan de moeder, maar na een verzoek kan dit ook aan de vader gedaan worden. Kinderbijslag wordt uitgekeerd tot aan het kwartaal waarin het kind 16 jaar wordt. Kinderen die ouder dan 16 jaar zijn en nog steeds naar de grundskolan gaan hebben recht op een verlenging van de kinderbijslagperiode. Bij meer dan twee kinderen ontvang je een flerbarnstillägg. Kinderbijslag is belastingvrij en wordt uitbetaald rond de 20e van de maand door de Försäkringskassan.

Eenvoudige brochure voor families met kinderen is hier . op te halen.

Studiefinanciering
Vanaf 16 jaar heb je bij scholing op het gymnasium, volkshogeschool, universiteit en alle gemeentelijke volwassenen onderwijsinstellingen in principe recht op het ontvangen van studiehjälp. Voor emigranten heeft dit nogal wat voeten in de aarde en zijn er een aantal voorwaarden waaraan je zeker moet voldoen:

•  je moet in Zweden geregistreerd staan in het bevolkingsregister en de intentie hebben om in Zweden te blijven wonen
•  je mag niet naar Zweden gekomen zijn met de intentie om te gaan studeren
•  je moet twee jaar in Zweden gewerkt hebben (dit kan bijvoorbeeld ook zijn dat je geregistreerd staat als werkloos of kinderen hebt opgevoed)

Als je niet in aanmerking komt voor een Zweedse uitkering bestaat er ook nog de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor studiefinanciering volgens EU-normen.
Meer informatie is te vinden op de site van de CSN

Gehandicapt kind
Voor een gehandicapt kind dat gemiddeld meer dan 20 uur per week hulp nodig heeft bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kun je in aanmerking komen voor een Assistansersättning. Deze bijdrage zorgt ervoor dat je één (of meerdere) persoonlijke assistent(en) aan kunt stellen die het kind helpen met persoonlijke hygiëne, eten, kleden, etc. Deze assistent kan ook een familielid zijn.

Ook kun je in aanmerking komen voor een bijdrage voor contactdagen. Tijdens maximaal 10 dagen per jaar per kind mag je contactdagen gebruiken om je bijvoorbeeld te ontwikkelen in het zorgen voor een gehandicapt kind of om je kind te begeleiden naar een nieuwe school. Deze dagen kun je opnemen tot je kind 16 jaar wordt en zijn onderhavig aan belasting en pensioengerechtigd.

Mogelijkheden zijn er ook om vårdbidragte krijgen. Hiermee kun je extra uitgaven, die te maken hebben met het verzorgen van het gehandicapte of zieke kind, aanvullen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan extra waskosten, slijtage aan kleding of reiskosten. Een voorwaarde hiervoor is dat het kind de zorg langer dan zes maanden nodig heeft.

Een andere vorm van bijstand is Bilstöd wanneer het kind op grond van zijn handicap moeite heeft zichzelf te verplaatsen.

Ziekte
Bij ziekte wordt er bij de bepaling van een bijdrage uitgegaan van de mogelijkheden die je nog over hebt om te gaan werken. In Zweden mag je zonder artsverklaring in ieder geval een week ziek thuis blijven. Het is heel gewoon om zelfs bij een verkoudheid je collega's niet aan te steken en minstens twee dagen "uit te zieken". Hierna heb je een artsverklaring nodig om in aanmerking te komen voor sjuklön en sjukpenning.

Sjuklön / Sjukpenning
Als je minstens een maand in dienst bent of 14 dagen aaneengesloten gewerkt hebt heb je recht op sjuklön de eerste 14 dagen van je ziekteperiode. De eerste dag heb je een eigen risicodag en krijg je niet uitbetaald, maar daarna bedraagt sjuklön 80% van je loon. Na die 14 dagen word je aangemeld bij de Försäkringskassan die dan beoordeelt of je recht hebt op sjukpenning. Dit geldt alleen als je werknemer bent. Anders krijg je vanaf de tweede dag direkt al sjukpenning van de Försäkringskassan. Na beoordeling van je werkmogelijkheden kan je voor een kwart, half, driekwart of heel sjukpenning ontvangen. Het is ook mogelijk dat je omgeschoold dient te worden of dat je een andere baan moet zoeken. Försäkringskassan en de Arbetsförmedlingen (arbeidsburo) helpen je daarmee.

In plaats van sjukpenning kan je ook een reseersättning krijgen als beoordeeld wordt dat je kunt werken, maar je door je ziekte moeite hebt om naar je werk te reizen.

Ook bestaat er een mogelijkheid om voor preventieve behandelingen Förebyggande sjukpenning te krijgen. Wanneer je bijvoorbeeld in behandeling moet voor een verhoogd gezondheidsrisico welke je werk in de weg zou kunnen gaan staan ontvang je een bijdrage voor die tijd die je daarvoor vrij moet nemen van je werk. Een eigen risicodag geldt in dit geval niet.

Rehabilitering
Je kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die je maakt tijdens je rehabilitatieperiode om weer aan het werk te kunnen gaan. Hierbij kun je denken aan vergoeding voor bijvoorbeeld reizen, leermiddelen, cursuskosten etc. Deze dien je met een bon te kunnen overleggen aan de Försäkringskassan.

Närståendepenning
Als een naaste zwaar ziek wordt kun je een bijdrage krijgen om voor diegene te zorgen. Naasten kunnen ook vrienden of buren zijn. Je moet in ieder geval allebei geregistreerd staan bij de Försäkringskassan om hiervoor in aanmerking te komen.

Huursubsidie
Bostadsbidrag
Families met kinderen en jongeren van 18 tot 29 zonder kinderen hebben recht op huursubsidie. De hoogte hiervan is afhankelijk van de grootte van het huishouden, de inkomsten, woonkosten en woonruimte.

Pensioen
Het algemene pensioen in Zweden is gebaseerd op de inkomsten die je gedurende je hele leven hebt mogen ontvangen. Het pensioen bestaat uit drie delen: inkomenspensioen, premiepensioen en eventueel garantiepensioen.

Het inkomstgerelateerde pensioen is een verdelingssysteem. Dit betekent dat de inkomsten die vandaag binnenkomen ook direct doorgesluisd worden naar diegenen die vandaag pensioen genieten. Door dit te betalen ontvang je het recht om een pensioen uitbetaald te krijgen als jij zelf pensioen hebt.

Het premiepensioen is een premiesysteem, waarbij de door jou gespaarde in dit pensioen worden opgespaard en alleen aan jou worden uitbetaald. Voor dit gedeelte kan je zelf kiezen hoe je dit geld wilt inzetten/sparen.

Een garantiepensioen wordt uitbetaald aan diegene die lage lonen of helemaal geen inkomsten hebben gehad. Dit gedeelte wordt gefinancierd uit de belastingen.

Verder zijn er nog mogelijkheden om via een avtalspension (overeenkomst op je werk, bijna 90% van alle werknemers heeft een soortgelijke pensioensvoorziening) of een privat pensionssparande (zelf opgestarte pensioenvoorziening) je uiteindelijke pensioenuitkering te verhogen.

BILD: Cirkel som visas hur pensionen byggs upp av allmän pension, avtals-/tjänstepension och privat pensionssparande

Voor dit pensioen betaal je 7 % belasting. Hier zit een maximaal bedrag ingebouwd waarboven je geen pensioenafdracht meer betaalt. Dit dak ligt op 324.750 kronen per jaar (2005). Dit betekent dat je boven een salaris van ongeveer 29.100 kronen per maand geen pensioensrecht meer hebt, maar daar ook niets voor betaald. De werkgever betaalt ook nog een ruim 10 % mee aan je pensioen.

Je kunt vanaf 61 jaar met pensioen gaan, maar hoe langer je wacht des te hoger is de pensioenuitkering. Het is mogelijk om zelfs na je 65e nog door te werken.

Hoe hoog je uiteindelijke pensioenuitkering is, is net als in Nederland afhankelijk van een heleboel factoren. Om van een Zweeds pensioen te kunnen genieten moet je minstens een jaar voor je 65e in Zweden hebben gewoond. Heb je de volledige 40 jaar in Zweden gewerkt heb je in ieder geval recht op een pensioen van 7000 SEK voor ongehuwden en SEK 6250 voor gehuwden (2005). Als je al gewerkt hebt in NL neem je je pensioen gewoon mee. Deze wordt dan uitbetaald naar Zweden.

Er zijn diverse mogelijkheden om gebruik te maken van je in Nederland opgebouwde pensioen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je pensioen af te kopen, om een internationale waardeoverdracht te laten plaatsvinden of om je uitkering gewoon vanuit Nederland uitbetaald te krijgen. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de site van de ABP . Klik op Stel uw vraag en vul dan "emigreren" in.

Ontvang je al een AOW-uitkering in Nederland en ga je daarna emigreren behoud je je pensioen uit Nederland en betaal je daar ook je afdracht voor bijvoorbeeld ziekenfondspremie. Zweden heeft hiervoor een belastingverdrag gesloten met Nederland. Meer informatie hierover kun je vragen bij het UWV .

 

 

NTI Cursus Zweeds
Cursus Zweeds

Jacobs Verhuizingen

  
Naar het begin
 
 

© 2005-2018     Laatst bijgewerkt op: 2-01-2020
Disclaimer