Zweden Emigratie

Emigreren naar ZwedenLeven in ZwedenWonen in ZwedenWerken in ZwedenReizen naar en verblijf in ZwedenProjecten in ZwedenLinks over ZwedenNog meer informatie over Zweden
 

 
Links (klik op de vlag)

ZwedenAdvies, emigreren, wonen en werken in Zweden

 

  Migrationsverket
  Migrationsverket
  Skatteverket

 

Emigreren naar Zweden

De Jong Verhuizingen

Van Rooijen Verhuizingen

Oostland Verhuizingen

 

 
Checklist emigratie  

Deze checklist is een lijst waarbij zo mogelijk alle punten aan de orde komen die je voor een emigratie moet regelen. Niet alles wat hierin vermeld wordt zal voor een ieder van toepassing zijn. Veel punten worden elders op de Zweden Emigratie Site verder verklaard of uitgediept. Aanvullingen zijn altijd welkom.

Formaliteiten (altijd je paspoort meenemen naar instanties)
- paspoorten en/of rijbewijs laten verlengen (indien het op korte termijn verloopt). Het is doorgaans handiger om dit vanuit Nederland of België te regelen dan daarvoor naar Stockholm of Göteborg te moeten reizen. Eventueel kinderen bij laten schrijven in beide paspoorten (moeder moet hiervoor toestemming geven) Let op: kinderen ouder dan 14 jaar dienen een eigen reisdocument te hebben.
- internationaal uittreksel geboorteregister van alle kinderen (moet je laten maken in je geboorteplaats! Kan wel soms per post verstuurd worden)
- internationaal uittreksel van huwelijksakte
- maak alvast een aantal pasfoto’s die je mee kan nemen naar Zweden, want deze zijn in Zweden heel duur. Let wel op de specifieke eisen voor pasfoto´s op officiële documenten in Zweden.
- persoonlijk een persoonsnummer aanvragen bij Skatteverket
- contract nieuwe baan
- overweeg of je het nodig vindt om je diploma’s te laten waarmerken en vertalen (Informatiebeheer groep Groningen) Folder: met je diploma naar het buitenland
- uitschrijvingsbewijs bevolkingsregister net voordat je verhuist
- let op eisen t.a.v. inenting van huisdieren, dit moet zeer tijdig gebeuren. Informatie hierover is te vinden op de website van de Jordbruksverket
- maak een aantal kopieën van de paspoorten
- reisdocumenten (tickets, etc.) regelen
 
Opzeggingen en adreswijzigingen
- Tip: loop je administratie door met alle oude facturen, dan zie je vanzelf wie je een adreswijziging moet sturen en wat je op moet zeggen.
- Bekijk zelf per opzegging of het relevant is om ook je nieuwe adres door te geven.
- Vaak werkt het net zo snel om iets op te zeggen per brief (zeker als je een voorbeeldbrief maakt die je elke keer opnieuw weer kunt gebruiken)
- Sommige tijdschriften en puzzelboekjes kun je doorgestuurd krijgen naar Zweden als je dat zou willen.
- Invullen verhuisbericht postkantoor i.v.m. automatische doorzending post naar nieuwe adres in Zweden (verschillende opties)
- Indien nog niet in bezit vraag dan een DigiID aan in Nederland, want deze is vooralsnog niet te bestellen vanuit het buitenland.
- Versturen adreswijzigingen privé- en zakenrelaties (inclusief fiscus, verzekeringen, belastingadviseur, bank, pensioenfonds, Informatiebeheergroep Groningen (i.v.m. evt. resterende studielening) etc.).
- Inlichten van huis- en tandarts en specialisten
- Vraag of het mogelijk is om je medische dossiers mee te nemen naar Zweden
- Afscheidsfeestje organiseren
- Opzeggen/aanmelden lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, vakbond, kerkgenootschap, kranten, bladen etc.) Ook voor de kinderen.
- Denk ook aan het opzeggen van dingen als Airmiles, Vereniging Eigen Huis, vaste klantenkaarten
- Opzeggen van huishoudelijke hulp, oppas
- Opzeggen van onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser etc.)
- Opzeggen/aansluiten gas, elektriciteit, water, kabel TV
- Afsluiten telefoon (na de verhuisdag). Denk ook aan je mobiele telefoon: indien je een abonnement hebt, zou je die eventueel nog een paar weken door kunnen laten lopen.
- Opzeggen/nemen abonnement krant, tijdschriften, cursussen etc.
- Opzeggen van bibliotheek
- Opzeggen cursussen, vakliteratuur
- Opzeggen postbus
- Opzeggen verzekeringen (zie hierna)
- Opzeggen bankrekeningen (zie hierna)
- Opzeggen kinderbijslag (vraag dan een brief met alle gegevens inclusief datum uit voor de kinderbijslag in Zweden)
- Open alvast een internationaal e-mail adres (bijv. Hotmail)
 
Belastingen en sociale verzekeringen

- tijdig contact opnemen met je belastingadviseur of de verzekeringsinstantie inzake verhuizing naar het buitenland (het is uiteindelijk het best je te verzekeren in Zweden). Check of je huidige verzekeringen ook in Zweden gelden (sommige lopen een aantal maanden door totdat je in Zweden nieuwe hebt afgesloten)
- Belastingdienst inlichten inzake vertrek uit Nederland (vraag een Emigratiebiljet aan en vraag wat er verder nog van je verwacht wordt). Er is ook een brochure over Emigratie.
- Wil je een bedrijf starten in Zweden zorg dan voor een verklaring van de Belastingdienst dat al je schulden in Nederland zijn betaald.

- Als je op dit moment een uitkering krijgt via de Ziektewet- of Werkeloosheidsuitkering moet je ze informeren over je emigratie en vragen om het voor jou van toepassing zijnde E-formulier (met dit formulier kun je in Zweden, onder bepaalde voorwaarden, nog 3 maanden aanspraak maken op deze uitkering)
- Neem contact op met je Pensioenfonds (het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd blijft staan en wordt op je 65e uitgekeerd waar je dan ook ter wereld bent; in sommige gevallen is het mogelijk om het nu al uit te laten keren)
- Als je dat zou willen kun je via de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige AOW/ANW-verzekering afsluiten. Je kunt hierover een brochure aanvragen via SVB 020-6565225
- Degene die in Zweden wonen vallen automatisch onder het Zweedse sociale zekerheidstelsel (ziektekosten gezin, kinderbijslag etc.). Hiervoor meld je je bij de Försäkringskassan aan op het moment dat je in Zweden bent en in het bezit bent van een persoonsnummer. Voorwaarde hiervoor is als je op basis van eigen vermogen geëmigreerd bent je zorg dient te dragen voor een eigen zorgverzekering. Soms is een E121-formulier (of equivalent) noodzakelijk.
 
Bank-, geld- en overige verzekeringszaken
- Eventueel abonnement nemen op Nederlands Internet bankieren. Dit is vooral handig voor de eerste maanden. Je kunt je afschriften naar het buitenland laten versturen tegen extra kosten.
- Stopzetten van automatische afschrijvingen
- Eventueel iemand inschakelen om uw financiële zaken te laten waarnemen
- Inwisselen winkelzegels, benzinepomppunten en Airmiles
- Reisverzekering afsluiten en dan graag eentje die niet alleen de acute ziektegevallen dekt, maar ook op wil draaien voor de kosten die gemaakt worden in verband met al aanwezig zijnde ziektes.
Tip: probeer voorlopig nog even de ziektekostenverzekering in Nederland aan te houden, omdat je vaak niet altijd automatisch direct verzekerd bent na je emigratie
- Neem contact op met het ziekenfonds om te vragen of je een op jou van toepassing zijnde E-formulier nodig hebt (dit is voor de eerste tijd in Zweden)
- Annuleren of continueren verzekeringen

Checklist verhuizing  
Het kan voorkomen dat er op enkele punten van deze checklist een overlap is met de checklist emigratie, maar dat is gebeurt onder het mom van "beter twee keer vermeld dan vergeten".

De woning (koop of huur)
- Tijdig makelaar inschakelen en/of advertenties plaatsen
- Laten opstellen taxatierapport
- Opzeggen verzekeringen i.v.m. hypotheek (check fiscale consequenties eerst)
- Opzeggen verzekeringen i.v.m. woning (opstal, inboedel etc.)
- Aflossen hypotheek
- Je kunt de notaris volmachten om in jouw naam het koopcontract te ondertekenen, mocht je huis niet verkocht zijn voordat je emigreert.

- Opzeggen huur
- Terugvragen borg
- Afgeven huissleutels
- Verrekenen jaarlasten (bijv. servicekosten, gas, water en elektra)
- Contact opnemen met nieuwe bewoners voor eventuele overname
- Opzeggen telefoonabonnement
- Eindschoonmaak regelen (vaak is het handiger om iemand anders daarvoor te strikken, omdat je zelf bij de aankomst in Zweden wilt zijn)

Woning in Zweden
- Contact opnemen met verzekeringsmaatschappij. Vraag offertes bij meerdere maatschappijen, want de premies verschillen
- Regelen water, elektriciteit, riolering, afval, telefoon, stookolie, etc. Vaak kan de makelaar dit ook voor je doen
- Aangaan huurovereenkomst

Auto
- controleren autopapieren (inclusief groene kaart)
- contact opnemen met de Rijksdienst voor het wegverkeer
- betalen of terugvorderen motorrijtuigenbelasting
- bij de verzekering schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren opvragen (al heeft deze niet bij alle Zweedse verzekeringen nut)
- bij verkoop Nederlandse auto tijdig inleveren kentekenbewijzen
- bij verkoop auto, verzekering opzeggen en vrijwaringsbewijs aanvragen

Kinderen
- Verklaring van hoofd van de school over kinderen (soort school en resultaat)
- Kinderen laten uitschrijven van school
- Opzeggen kinderdagverblijf / peuterspeelzaal
- Kinderbijslag
- Kinderbijslag aanvragen in Zweden bij de Försäkringskassan
- Kinderen aanmelden voor nieuwe school
- Lidmaatschappen sportclubs, muziekles etc. opzeggen
- Opzeggen abonnementen
- Restitutie schoolgeld
- Speelgoed meenemen voor onderweg

Gezondheid
- van de tandarts, huisarts of specialist je gezondheidsdocumenten meenemen
- extra medicijnen inslaan

Algemeen
- bibliotheekboeken terugbrengen
- bij het demonteren van de meubels is het handig om de schroeven, bouten en moeren per meubel in een zakje te doen en deze allemaal samen in een blik te doen. Deze kun je vervolgens bij je handbagage of direct bij de hand meenemen.

De verhuizing zelf
- Grote opruiming houden voor je gaat inpakken
- Eventueel nog dingen kopen waar je in Nederland erg aan gehecht bent (bepaalde pillen, eten, etc.).
- Tip: ook zaken als verf, behang en de meeste gereedschappen en witgoed is vaak veel goedkoper in Nederland. Hou er wel rekening mee dat extra spullen uiteindelijk ook bij de verhuiskosten komen.
- Koop in Nederland het woordenboek Zweeds-Nederlands en Nederlands-Zweeds van Van Dale/Norstedts
- Offerte verschillende verhuizers aanvragen of containervervoer
- Tip: voor niet zo heel veel geld meer kunnen de meeste verhuizers de inboedel ook inpakken. Dit scheelt echt ontzettend veel tijd, werk en stress.
- Offerte opslag inboedel aanvragen
- Verhuisdatum afspreken
- Parkeerplaats verhuiswagen reserveren
- Schadedekking onderzoeken en evt. extra verzekering afsluiten
- Opvang regelen van kleine kinderen op de verhuisdag zelf
- Onderdak zoeken voor huisdieren
- Overdracht huissleutels regelen
- Huissleutels familie kennissen opvragen
- Meterstanden (ook van het water) opnemen
- Overdragen gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen van nog in de woning aanwezige zaken
- Aankoopbonnen verzamelen als bewijs dat goederen al langer dan 6 maanden in bezit zijn (i.v.m. invoerrechten)
- Douaneformulieren in (laten) vullen en advies inwinnen betreffende in- en uitvoerregelingen
- Afspraken maken over schoonmaak oude en nieuwe huis
- Apart inpakken wat je langer kunt missen en wat je onmiddellijk weer nodig hebt
- Trouwboekje meenemen
- Adressenlijst familie, vrienden, kennissen meenemen
- Wasmachinetrommel vastzetten
- Vastzetten harde schijf in de computer
- Koel- en vrieskist ontdooien en schoonmaken
- Meterstanden opnemen
- Huis- en autosleutels, medicijnen, geld en reisdocumenten in handbagage
- Koffie, thee, fris en snacks regelen voor onderweg
- Maaltijden voor bij aankomst bij de hand houden
- Zorgen voor ophalen laatste vuilnis (laat een eventuele huisvuilkalender achter voor de nieuwe bewoners)
- Kamers controleren op vergeten spullen
- Deuren en ramen goed afsluiten
- Afscheid nemen van de buren
- Laat alles zo veel omgelijk op de goede plek neerzetten. Het handigst is het om alvast een plattegrondje te maken van de nieuwe woning en de kamers te nummeren. Deze nummers kun je dan vervolgens op de verhuisdozen zetten. Hang in het nieuwe huis de genummerde plattegrondjes op strategische plekken zodat het altijd duidelijk wat waar moet komen te staan.

Na de verhuizing
- Inschrijving bevolkingsregister voor persoonsnummer bij Skatteverket (neem koop-/huurcontract mee)
- Inschrijven voor de gratis cursus Svenska för Invandrar (SFI) bij de gemeente
- Inschrijven bij arbeidsbureau (indien werkzoekend). Arbetsförmedlingen kan hulp weigeren als je nog niet in het bezit bent van je SFI-examen en/of geen persoonsnummer hebt
- Inschrijven bij de Försäkringskassan voor de ziektekostenverzekering en kinderbijslag nadat je je persoonsnummer hebt ontvangen
- Informatie inwinnen betreffende scholen, winkels, instanties
- Contact opnemen met bank. Denk ook aan internetbanken: deze hebben vaak betere voorwaarden.
- Elektriciteit, water, telefoon aansluiten
- Registratie auto bij Transportstyrelsen en keuringen bij een keuringsstation voor registratiekeuringen (registreringsbesiktningar).

 

NTI Cursus Zweeds
Cursus Zweeds

Jacobs Verhuizingen

  
Naar het begin
 
 

© 2005-2018     Laatst bijgewerkt op: 2-01-2020
Disclaimer